JKBOSE Class 12 question papers

JKBOSE CLASS 12 QUESTION PAPERS

It is not an official website.

 
JK Bose Class-12th QUESTION Papers


 

JK-BOSE-CLASS-12-MATHEMATICS-1507-C-2024

JK-BOSE-CLASS-12-BIOLOGY-ZOOLOGY-1111-Y-2024

JK-BOSE-CLASS-12-BIOLOGY-ZOOLOGY-1111-Z-2024
 

JK-BOSE-CLASS-12-BIOLOGY-BOTANY-1110-Y-2024

JK-BOSE-CLASS-12-ENGLISH-1500-A-2024
 

JK-BOSE-CLASS-12-ENGLISH-1500-B-2024


JK-BOSE-CLASS-12-ENGLISH-1500-C-2024

JK-BOSE-CLASS-12-ACCOUNTANCY-1113-X-2024

JK-BOSE-CLASS-12-BIOCHEMISTRY-1129-2024

JK-BOSE-CLASS-12-BIOLOGY-BOTANY-1110-X-2024

JK-BOSE-CLASS-12-BIOLOGY-BOTANY-1110-Z-2024

JK-BOSE-CLASS-12-BIOLOGY-ZOOLOGY-1111-X-2024

JK-BOSE-CLASS-12-BIOTECHNOLOGY-1126-2024

JK-BOSE-CLASS-12-BUSINESS-STUDIES-1112-Y-2024

JK-BOSE-CLASS-12-CHEMISTRY-1109-X-2024

JK-BOSE-CLASS-12-CHEMISTRY-1109-Y-2024

JK-BOSE-CLASS-12-CHEMISTRY-1109-Z-2024

JK-BOSE-CLASS-12-COMPUTER-SCIENCE-1123-Z-2024

JK-BOSE-CLASS-12-ECONOMICS-1102-Z-2024

JK-BOSE-CLASS-12-EDUCATION-1116-X-2024

JK-BOSE-CLASS-12-EDUCATION-1116-Y-2024

JK-BOSE-CLASS-12-EDUCATION-1116-Z-2024

JK-BOSE-CLASS-12-ENGLISH-1100-X-2024

JK-BOSE-CLASS-12-ENGLISH-1100-Y-2024

JK-BOSE-CLASS-12-ENGLISH-1100-Z-2024

JK-BOSE-CLASS-12-ENTREPRENEURSHIP-1134-X-2024

JK-BOSE-CLASS-12-ENVIRONMENTAL-SCIENCE-1130-X-2024

JK-BOSE-CLASS-12-ENVIRONMENTAL-SCIENCE-1130-Y-2024

JK-BOSE-CLASS-12-ENVIRONMENTAL-SCIENCE-1130-Z-2024

JK-BOSE-CLASS-12-GEOGRAPHY-1103-Y-2024

JK-BOSE-CLASS-12-HISTORY-1101-X-2024

JK-BOSE-CLASS-12-HISTORY-1101-Y-2024

JK-BOSE-CLASS-12-HISTORY-1101-Z-2024

JK-BOSE-CLASS-12-INFORMATION-PRACTICE-1124-Y-2024

JK-BOSE-CLASS-12-IT-ITES-1151-2024

JK-BOSE-CLASS-12-MATHEMATICS-1107-X-2024

JK-BOSE-CLASS-12-MATHEMATICS-1107-Y-2024

JK-BOSE-CLASS-12-MATHEMATICS-1107-Z-2024
 

JK-BOSE-CLASS-12-PHYSICAL-EDUCATION-1165-Y-2024


JK-BOSE-CLASS-12-PHYSICAL-EDUCATION-1165-X-2024

JK-BOSE-CLASS-12-PHYSICAL-EDUCATION-1165-Z-2024

JK-BOSE-CLASS-12-PHYSICS-1108-X-2024

JK-BOSE-CLASS-12-PHYSICS-1108-Y-2024

JK-BOSE-CLASS-12-PHYSICS-1108-Z-2024


JK-BOSE-CLASS-12-POLITICAL-SCIENCE-1104-Y-2024

JK-BOSE-CLASS-12-POLITICAL-SCIENCE-1104-Z-2024

JK-BOSE-CLASS-12-SOCIOLOGY-1106-X-2024

JK-BOSE-CLASS-12-SOCIOLOGY-1106-Z-2024

JK-BOSE-CLASS-12-TOURISM-AND-HOSPITALITY-1154-2024

JK-BOSE-CLASS-12-URDU-1144-X-2024

JK-BOSE-CLASS-12-URDU-1144-Y-2024

JK-BOSE-CLASS-12-ACCOUNTANCY-9128-Z-2023

JK-BOSE-CLASS-12-ACCOUNTANCY-9620-2023

JK-BOSE-CLASS-12-AGRICULTURE-ORGANIC-GROWER-9147-2023

JK-BOSE-CLASS-12-BIOLOGY-BOTANY-9123-X-2023

JK-BOSE-CLASS-12-BIOLOGY-BOTANY-9123-Y-2023

JK-BOSE-CLASS-12-BIOLOGY-BOTANY-9123-Z-2023

JK-BOSE-CLASS-12-BIOLOGY-ZOOLOGY-9124-X-2023

JK-BOSE-CLASS-12-BIOLOGY-ZOOLOGY-9124-Y-2023

JK-BOSE-CLASS-12-BIOLOGY-ZOOLOGY-9124-Z-2023

JK-BOSE-CLASS-12-BUSINESS-STUDIES-9127-X-2023

JK-BOSE-CLASS-12-BUSINESS-STUDIES-9127-Z-2023

JK-BOSE-CLASS-12-CHEMISTRY-9122-X-2023

JK-BOSE-CLASS-12-CHEMISTRY-9122-Y-2023

JK-BOSE-CLASS-12-CHEMISTRY-9122-Z-2023

JK-BOSE-CLASS-12-CHEMISTRY-9802-A-2023

JK-BOSE-CLASS-12-CHEMISTRY-9802-B-2023

JK-BOSE-CLASS-12-CHEMISTRY-9802-C-2023


JK-BOSE-CLASS-12-CHEMISTRY-9615-C-2023
 

JK-BOSE-CLASS-12-COMPUTER-SCIENCE-9116-Y-2023

JK-BOSE-CLASS-12-COMPUTER-SCIENCE-9609-2023

JK-BOSE-CLASS-12-ECONOMICS-9102-Y-2023

JK-BOSE-CLASS-12-ECONOMICS-9102-Z-2023

JK-BOSE-CLASS-12-ECONOMICS-9602-A-2023

JK-BOSE-CLASS-12-EDUCATION-9106-Z-2023

JK-BOSE-CLASS-12-EDUCATION-9605-A-2023

JK-BOSE-CLASS-12-EDUCATION-9814-A-2023

JK-BOSE-CLASS-12-ELECTRONICS-9125-2023

JK-BOSE-CLASS-12-ENGLISH-9100-X-2023

JK-BOSE-CLASS-12-ENGLISH-9100-Y-2023

JK-BOSE-CLASS-12-ENGLISH-9100-Z-2023

JK-BOSE-CLASS-12-ENTREPRENEURSHIP-9129-Z-2023

JK-BOSE-CLASS-12-ENVIRONMENTAL-SCIENCE-9120-X-2023

JK-BOSE-CLASS-12-GEOGRAPHY-9103-2023

JK-BOSE-CLASS-12-GEOGRAPHY-9103-Z-2023

JK-BOSE-CLASS-12-HEALTH-CARE-9152-2023

JK-BOSE-CLASS-12-HINDI-9140-X-2023

JK-BOSE-CLASS-12-HINDI-9140-Y-2023

JK-BOSE-CLASS-12-HINDI-9140-Z-2023

JK-BOSE-CLASS-12-HISTORY-9101-X-2023

JK-BOSE-CLASS-12-HISTORY-9101-Z-2023

JK-BOSE-CLASS-12-INFORMATION-PRACTICE-9117-X-2023

JK-BOSE-CLASS-12-IT-ITES-9638-2023

JK-BOSE-CLASS-12-IT-ITES-9153-2023

JK-BOSE-CLASS-12-MATHEMATICS-9112-X-2023

JK-BOSE-CLASS-12-MATHEMATICS-9112-Y-2023

JK-BOSE-CLASS-12-PHYSICAL-EDUCATION-9132-X-2023

JK-BOSE-CLASS-12-PHYSICAL-EDUCATION-9132-Y-2023

JK-BOSE-CLASS-12-PHYSICAL-EDUCATION-9623-C-2023

JK-BOSE-CLASS-12-PHYSICS-9121-X-2023

JK-BOSE-CLASS-12-PHYSICS-9121-Y-2023

JK-BOSE-CLASS-12-PHYSICS-9121-Z-2023

JK-BOSE-CLASS-12-PHYSICS-9614-A-2023

JK-BOSE-CLASS-12-PHYSICS-9614-B-2023

JK-BOSE-CLASS-12-PHYSICS-9614-C-2023

JK-BOSE-CLASS-12-PHYSICS-9801-A-2023

JK-BOSE-CLASS-12-PHYSICS-9801-B-2023

JK-BOSE-CLASS-12-PHYSICS-9801-C-2023

JK-BOSE-CLASS-12-POLITICAL-SCIENCE-9104-X-2023

JK-BOSE-CLASS-12-POLITICAL-SCIENCE-9104-Y-2023

JK-BOSE-CLASS-12-RETAIL-9157-2023

JK-BOSE-CLASS-12-SOCIOLOGY-9108-Y-2023

JK-BOSE-CLASS-12-SOCIOLOGY-9108-Z-2023

JK-BOSE-CLASS-12-URDU-9138-X-2023

JK-BOSE-CLASS-12-URDU-9816-A-2023
 

JK-BOSE-CLASS-12-BIOLOGY-BOTANY-6003-A-2022

JK-BOSE-CLASS-12-BIOLOGY-BOTANY-6003-B-2022

JK-BOSE-CLASS-12-BIOLOGY-BOTANY-6003-C-2022

JK-BOSE-CLASS-12-BIOLOGY-BOTANY-6903-A-2022

JK-BOSE-CLASS-12-BIOLOGY-BOTANY-6903-B-2022

JK-BOSE-CLASS-12-BIOLOGY-BOTANY-6903-C-2022

JK-BOSE-CLASS-12-BIOLOGY-ZOOLOGY-6004-A-2022

JK-BOSE-CLASS-12-BIOLOGY-ZOOLOGY-6004-B-2022

JK-BOSE-CLASS-12-BIOLOGY-ZOOLOGY-6904-A-2022

JK-BOSE-CLASS-12-BIOLOGY-ZOOLOGY-6904-B-2022

JK-BOSE-CLASS-12-CHEMISTRY-6002-A-2022

JK-BOSE-CLASS-12-CHEMISTRY-6002-B-2022

JK-BOSE-CLASS-12-CHEMISTRY-6002-C-2022

JK-BOSE-CLASS-12-COMPUTER-SCIENCE-6031-B-2022

JK-BOSE-CLASS-12-COMPUTER-SCIENCE-6031-C-2022

JK-BOSE-CLASS-12-EDUCATION-6014-A-2022

JK-BOSE-CLASS-12-ENGLISH-6000-A-2022

JK-BOSE-CLASS-12-ENGLISH-6000-B-2022

JK-BOSE-CLASS-12-ENGLISH-6000-C-2022

JK-BOSE-CLASS-12-ENVIRONMENTAL-SCIENCE-6035-A-2022

JK-BOSE-CLASS-12-ENVIRONMENTAL-SCIENCE-6035-C-2022

JK-BOSE-CLASS-12-ENVIRONMENTAL-SCIENCE-6935-A-2022

JK-BOSE-CLASS-12-ENVIRONMENTAL-SCIENCE-6935-B-2022

JK-BOSE-CLASS-12-ENVIRONMENTAL-SCIENCE-6935-C-2022

JK-BOSE-CLASS-12-GEOGRAPHY-6007-C-2022

JK-BOSE-CLASS-12-GEOGRAPHY-7507-2022

JK-BOSE-CLASS-12-HEALTH-CARE-6047-2022

JK-BOSE-CLASS-12-HISTORY-6015-A-2022

JK-BOSE-CLASS-12-HISTORY-6015-B-2022

JK-BOSE-CLASS-12-MATHEMATICS-6006-A-2022

JK-BOSE-CLASS-12-MATHEMATICS-6006-B-2022

JK-BOSE-CLASS-12-MATHEMATICS-6006-C-2022

JK-BOSE-CLASS-12-PHYSICAL-EDUCATION-6041-A-2022

JK-BOSE-CLASS-12-PHYSICAL-EDUCATION-6041-B-2022

JK-BOSE-CLASS-12-PHYSICAL-EDUCATION-6041-C-2022

JK-BOSE-CLASS-12-PHYSICAL-EDUCATION-6938-B-2022

JK-BOSE-CLASS-12-PHYSICS-6001-A-2022

JK-BOSE-CLASS-12-PHYSICS-6001-B-2022

JK-BOSE-CLASS-12-PHYSICS-6001-C-2022

JK-BOSE-CLASS-12-POLITICAL-SCIENCE-6009-C-2022

JK-BOSE-CLASS-12-BIOLOGY-BOTANY-5003-B-2021

JK-BOSE-CLASS-12-BIOLOGY-BOTANY-5003-C-2021

JK-BOSE-CLASS-12-BIOLOGY-BOTANY-5103-X-2021

JK-BOSE-CLASS-12-BIOLOGY-ZOOLOGY-5004-A-2021

JK-BOSE-CLASS-12-BIOLOGY-ZOOLOGY-5004-B-2021

JK-BOSE-CLASS-12-BIOLOGY-ZOOLOGY-5004-C-2021

JK-BOSE-CLASS-12-BIOLOGY-ZOOLOGY-5104-Z-2021

JK-BOSE-CLASS-12-CHEMISTRY-5002-B-2021

JK-BOSE-CLASS-12-CHEMISTRY-5002-C-2021

JK-BOSE-CLASS-12-COMPUTER-SCIENCE-5034-B-2021

JK-BOSE-CLASS-12-ENGLISH-5000-A-2021

JK-BOSE-CLASS-12-ENGLISH-5000-B-2021

JK-BOSE-CLASS-12-ENGLISH-5000-C-2021

JK-BOSE-CLASS-12-ENVIRONMENTAL-SCIENCE-5036-A-2021

JK-BOSE-CLASS-12-ENVIRONMENTAL-SCIENCE-5036-B-2021

JK-BOSE-CLASS-12-ENVIRONMENTAL-SCIENCE-5036-C-2021

JK-BOSE-CLASS-12-GEOGRAPHY-3006-X-2021

JK-BOSE-CLASS-12-GEOGRAPHY-3006-Z-2021

JK-BOSE-CLASS-12-HISTORY-5016-A-2021

JK-BOSE-CLASS-12-MATHEMATICS-5005-C-2021

JK-BOSE-CLASS-12-PHYSICAL-EDUCATION-5054-A-2021

JK-BOSE-CLASS-12-PHYSICAL-EDUCATION-5054-B-2021

JK-BOSE-CLASS-12-PHYSICAL-EDUCATION-5054-C-2021

JK-BOSE-CLASS-12-PHYSICS-1901-Z-2021

JK-BOSE-CLASS-12-PHYSICS-3001-Y-2021

JK-BOSE-CLASS-12-PHYSICS-5001-A-2021

JK-BOSE-CLASS-12-PHYSICS-5001-C-2021

JK-BOSE-CLASS-12-PHYSICS-5101-X-2021

JK-BOSE-CLASS-12-PHYSICS-5101-Y-2021

JK-BOSE-CLASS-12-PHYSICS-5101-Z-2021

JK-BOSE-CLASS-12-POLITICAL-SCIENCE-5018-A-2021

JK-BOSE-CLASS-12-POLITICAL-SCIENCE-5018-C-2021

JK-BOSE-CLASS-12-SOCIOLOGY-5020-C-2021

JK-BOSE-CLASS-12-URDU-5012-C-2021

JK-BOSE-CLASS-12-ACCOUNTANCY-2030-A-2020

JK-BOSE-CLASS-12-BIOLOGY-BOTANY-2003-A-2020

JK-BOSE-CLASS-12-BIOLOGY-BOTANY-2003-B-2020

JK-BOSE-CLASS-12-BIOLOGY-BOTANY-2003-C-2020

JK-BOSE-CLASS-12-BIOLOGY-ZOOLOGY-1804-Y-2020

JK-BOSE-CLASS-12-BIOLOGY-ZOOLOGY-2004-A-2020

JK-BOSE-CLASS-12-BIOLOGY-ZOOLOGY-2004-B-2020

JK-BOSE-CLASS-12-BIOLOGY-ZOOLOGY-2004-C-2020

JK-BOSE-CLASS-12-BUSINESS-STUDIES-1128-B-2020

JK-BOSE-CLASS-12-BUSINESS-STUDIES-2031-A-2020

JK-BOSE-CLASS-12-CHEMISTRY-1102-A-2020

JK-BOSE-CLASS-12-CHEMISTRY-2002-A-2020

JK-BOSE-CLASS-12-CHEMISTRY-2002-B-2020

JK-BOSE-CLASS-12-CHEMISTRY-2002-C-2020

JK-BOSE-CLASS-12-COMPUTER-SCIENCE-2033-C-2020

JK-BOSE-CLASS-12-ECONOMICS-2016-C-2020

JK-BOSE-CLASS-12-EDUCATION-2018-B-2020

JK-BOSE-CLASS-12-ENGLISH-1100-C-2020

JK-BOSE-CLASS-12-ENGLISH-2000-A-2020

JK-BOSE-CLASS-12-ENGLISH-2000-B-2020

JK-BOSE-CLASS-12-ENGLISH-2000-C-2020

JK-BOSE-CLASS-12-ENTREPRENEURSHIP-2032-A-2020

JK-BOSE-CLASS-12-ENVIRONMENTAL-SCIENCE-2035-B-2020

JK-BOSE-CLASS-12-ENVIRONMENTAL-SCIENCE-2035-C-2020

JK-BOSE-CLASS-12-ENVIRONMENTAL-SCIENCE-2132-Z-2020

JK-BOSE-CLASS-12-ENVIRONMENTAL-SCIENCE-2422-2020

JK-BOSE-CLASS-12-FUNCTIONAL-ENGLISH-2047-A-2020

JK-BOSE-CLASS-12-GEOGRAPHY-1506-2020

JK-BOSE-CLASS-12-HISTORY-1114-A-2020

JK-BOSE-CLASS-12-HISTORY-1114-B-2020

JK-BOSE-CLASS-12-HISTORY-1114-C-2020

JK-BOSE-CLASS-12-INFORMATION-PRACTICE-2034-C-2020

JK-BOSE-CLASS-12-MATHEMATICS-1105-A-2020

JK-BOSE-CLASS-12-MATHEMATICS-1105-B-2020

JK-BOSE-CLASS-12-MATHEMATICS-1105-C-2020

JK-BOSE-CLASS-12-MATHEMATICS-2005-A-2020

JK-BOSE-CLASS-12-MATHEMATICS-2005-C-2020

JK-BOSE-CLASS-12-MATHEMATICS-2405-2020

JK-BOSE-CLASS-12-PERSIAN-2010-A-2020

JK-BOSE-CLASS-12-PHYSICAL-EDUCATION-2048-A-2020

JK-BOSE-CLASS-12-PHYSICAL-EDUCATION-2048-B-2020

JK-BOSE-CLASS-12-PHYSICAL-EDUCATION-2048-C-2020

JK-BOSE-CLASS-12-PHYSICS-1101-A-2020

JK-BOSE-CLASS-12-PHYSICS-1101-B-2020

JK-BOSE-CLASS-12-PHYSICS-1401-B-2020

JK-BOSE-CLASS-12-PHYSICS-1801-Y-2020

JK-BOSE-CLASS-12-PHYSICS-2001-B-2020

JK-BOSE-CLASS-12-PHYSICS-2001-C-2020

JK-BOSE-CLASS-12-PHYSICS-2401-2020

JK-BOSE-CLASS-12-POLITICAL-SCIENCE-2017-B-2020

JK-BOSE-CLASS-12-POLITICAL-SCIENCE-2017-C-2020

JK-BOSE-CLASS-12-SOCIOLOGY-1124-A-2020

JK-BOSE-CLASS-12-SOCIOLOGY-1124-B-2020

JK-BOSE-CLASS-12-SOCIOLOGY-1124-C-2020

JK-BOSE-CLASS-12-SOCIOLOGY-2020-A-2020

JK-BOSE-CLASS-12-URDU-2012-A-2020

JK-BOSE-CLASS-12-ACCOUNTANCY-24830-Z-2019

JK-BOSE-CLASS-12-BIOLOGY-BOTANY-24803-Y-2019

JK-BOSE-CLASS-12-BIOLOGY-ZOOLOGY-24804-Y-2019

JK-BOSE-CLASS-12-BIOLOGY-ZOOLOGY-24804-Z-2019

JK-BOSE-CLASS-12-CHEMISTRY-24802-Z-2019

JK-BOSE-CLASS-12-CHEMISTRY-9318-B-2019

JK-BOSE-CLASS-12-ECONOMICS-24816-Y-2019

JK-BOSE-CLASS-12-EDUCATION-22718-Z-2019

JK-BOSE-CLASS-12-EDUCATION-24818-Z-2019

JK-BOSE-CLASS-12-ENGLISH-24800-X-2019

JK-BOSE-CLASS-12-ENGLISH-24800-Y-2019

JK-BOSE-CLASS-12-GEOLOGY-22007-2019

JK-BOSE-CLASS-12-MATHEMATICS-24905-X-2019

JK-BOSE-CLASS-12-MATHEMATICS-24905-Z-2019

JK-BOSE-CLASS-12-PHYSICAL-EDUCATION-24838-X-2019

JK-BOSE-CLASS-12-PHYSICAL-EDUCATION-24838-Z-2019

JK-BOSE-CLASS-12-PHYSICS-22001-X-2019

JK-BOSE-CLASS-12-PHYSICS-22701-X-2019

JK-BOSE-CLASS-12-PHYSICS-24801-Y-2019

JK-BOSE-CLASS-12-PHYSICS-24801-Z-2019

JK-BOSE-CLASS-12-POLITICAL-SCIENCE-23908-B-2019

JK-BOSE-CLASS-12-POLITICAL-SCIENCE-24817-X-2019

JK-BOSE-CLASS-12-BIOLOGY-BOTANY-20303-X-2018

JK-BOSE-CLASS-12-BIOLOGY-ZOOLOGY-20304-X-2018

JK-BOSE-CLASS-12-BIOLOGY-ZOOLOGY-20304-Y-2018

JK-BOSE-CLASS-12-BIOLOGY-ZOOLOGY-20304-Z-2018

JK-BOSE-CLASS-12-CHEMISTRY-20102-Y-2018

JK-BOSE-CLASS-12-CHEMISTRY-20302-X-2018

JK-BOSE-CLASS-12-CHEMISTRY-21802-2018

JK-BOSE-CLASS-12-ECONOMICS-20316-Z-2018

JK-BOSE-CLASS-12-EDUCATION-20318-Y-2018

JK-BOSE-CLASS-12-EDUCATION-20508-2018

JK-BOSE-CLASS-12-MATHEMATICS-17003-X-2018

JK-BOSE-CLASS-12-MATHEMATICS-20105-Y-2018

JK-BOSE-CLASS-12-PERSIAN-20310-Y-2018

JK-BOSE-CLASS-12-PHYSICAL-EDUCATION-20338-Y-2018

JK-BOSE-CLASS-12-PHYSICS-20301-X-2018

JK-BOSE-CLASS-12-PHYSICS-20501-2018

JK-BOSE-CLASS-12-POLITICAL-SCIENCE-20317-Z-2018

JK-BOSE-CLASS-12-SOCIAL-SCIENCE-20204-A-2018

JK-BOSE-CLASS-12-BIOLOGY-BOTANY-15320-A-2017

JK-BOSE-CLASS-12-BIOLOGY-ZOOLOGY-15321-A-2017

JK-BOSE-CLASS-12-BIOLOGY-ZOOLOGY-15321-B-2017

JK-BOSE-CLASS-12-CHEMISTRY-12619-C-2017

JK-BOSE-CLASS-12-CHEMISTRY-13918-C-2017

JK-BOSE-CLASS-12-CHEMISTRY-15319-A-2017

JK-BOSE-CLASS-12-COMPUTER-SCIENCE-15228-A-2017

JK-BOSE-CLASS-12-COMPUTER-SCIENCE-15228-B-2017

JK-BOSE-CLASS-12-COMPUTER-SCIENCE-15228-C-2017

JK-BOSE-CLASS-12-ENGLISH-12500-X-2017

JK-BOSE-CLASS-12-ENGLISH-12500-Y-2017

JK-BOSE-CLASS-12-ENGLISH-15100-B-2017

JK-BOSE-CLASS-12-ENGLISH-15100-C-2017

JK-BOSE-CLASS-12-ENTREPRENEURSHIP-12627-C-2017

JK-BOSE-CLASS-12-HINDI-12515-Z-2017

JK-BOSE-CLASS-12-MATHEMATICS-12622-C-2017

JK-BOSE-CLASS-12-MATHEMATICS-15103-A-2017

JK-BOSE-CLASS-12-MATHEMATICS-15103-C-2017

JK-BOSE-CLASS-12-MATHEMATICS-15221-A-2017

JK-BOSE-CLASS-12-MATHEMATICS-15221-B-2017

JK-BOSE-CLASS-12-MATHEMATICS-15221-C-2017

JK-BOSE-CLASS-12-PHYSICS-15318-A-2017

JK-BOSE-CLASS-12-PHYSICS-15808-2017

JK-BOSE-CLASS-12-SCIENCE-15104-B-2017

JK-BOSE-CLASS-12-SOCIAL-SCIENCE-12505-X-2017

JK-BOSE-CLASS-12-SOCIAL-SCIENCE-12505-Y-2017

JK-BOSE-CLASS-12-URDU-15115-C-2017

JK-BOSE-CLASS-12-BIOLOGY-BOTANY-11021-X-2016

JK-BOSE-CLASS-12-BIOLOGY-BOTANY-11021-Y-2016

JK-BOSE-CLASS-12-BIOLOGY-ZOOLOGY-11022-X-2016

JK-BOSE-CLASS-12-BIOLOGY-ZOOLOGY-11022-Y-2016

JK-BOSE-CLASS-12-CHEMISTRY-11020-X-2016

JK-BOSE-CLASS-12-CHEMISTRY-8818-M-2016

JK-BOSE-CLASS-12-ENGLISH-11300-X-2016

JK-BOSE-CLASS-12-ENGLISH-11300-Z-2016

JK-BOSE-CLASS-12-ENGLISH-8700-C-2016

JK-BOSE-CLASS-12-MATHEMATICS-10903-O-2016

JK-BOSE-CLASS-12-MATHEMATICS-11303-Y-2016

JK-BOSE-CLASS-12-MATHEMATICS-8703-A-2016

JK-BOSE-CLASS-12-MATHEMATICS-8703-C-2016

JK-BOSE-CLASS-12-PHYSICS-11019-X-2016

JK-BOSE-CLASS-12-PHYSICS-8817-O-2016

JK-BOSE-CLASS-12-SCIENCE-11304-Y-2016

JK-BOSE-CLASS-12-SOCIAL-SCIENCE-11305-Z-2016

JK-BOSE-CLASS-12-URDU-11301-Y-2016

JK-BOSE-CLASS-12-URDU-8701-A-2016

JK-BOSE-CLASS-12-URDU-8801-M-2016

JK-BOSE-CLASS-12-BIOLOGY-BOTANY-6418-X-2015

JK-BOSE-CLASS-12-BIOLOGY-BOTANY-6418-Y-2015

JK-BOSE-CLASS-12-CHEMISTRY-6417-Z-2015

JK-BOSE-CLASS-12-ENGLISH-6600-P-2015

JK-BOSE-CLASS-12-ENGLISH-6600-Q-2015

JK-BOSE-CLASS-12-ENGLISH-6600-R-2015

JK-BOSE-CLASS-12-MATHEMATICS-6603-P-2015

JK-BOSE-CLASS-12-MATHEMATICS-6603-Q-2015

JK-BOSE-CLASS-12-MATHEMATICS-6603-R-2015

JK-BOSE-CLASS-12-PHYSICS-6416-X-2015

JK-BOSE-CLASS-12-PHYSICS-6416-Y-2015

JK-BOSE-CLASS-12-PHYSICS-6714-B-2015

JK-BOSE-CLASS-12-SCIENCE-6604-P-2015

JK-BOSE-CLASS-12-SCIENCE-6604-Q-2015

JK-BOSE-CLASS-12-SCIENCE-6604-R-2015

JK-BOSE-CLASS-12-SOCIAL-SCIENCE-6605-P-2015

JK-BOSE-CLASS-12-SOCIAL-SCIENCE-6605-Q-2015

JK-BOSE-CLASS-12-SOCIAL-SCIENCE-6605-R-2015

JK-BOSE-CLASS-12-URDU-6601-P-2015

JK-BOSE-CLASS-12-URDU-6601-R-2015

JK-BOSE-CLASS-12-BIOLOGY-BOTANY-1703-X-2014

JK-BOSE-CLASS-12-BIOLOGY-BOTANY-1703-Z-2014

JK-BOSE-CLASS-12-PHYSICS-1701-X-2014

JK-BOSE-CLASS-12-PHYSICS-217-X-2014

JK-BOSE-CLASS-12-URDU-615-2014

JK-BOSE-CLASS-12-BIOLOGY-BOTANY-69019-P-2013

JK-BOSE-CLASS-12-BIOLOGY-BOTANY-81019-P-2013

JK-BOSE-CLASS-12-BIOLOGY-ZOOLOGY-69020-Q-2013

JK-BOSE-CLASS-12-BIOLOGY-ZOOLOGY-81020-P-2013

JK-BOSE-CLASS-12-BIOLOGY-ZOOLOGY-81020-Q-2013

JK-BOSE-CLASS-12-CHEMISTRY-81018-P-2013

JK-BOSE-CLASS-12-CHEMISTRY-81018-Q-2013

JK-BOSE-CLASS-12-CHEMISTRY-81018-Q-V2-2013

JK-BOSE-CLASS-12-PHYSICS-81017-P-2013

JK-BOSE-CLASS-12-PHYSICS-81017-R-2013

JK-BOSE-CLASS-12-BIOLOGY-BOTANY-34019-A-2012

JK-BOSE-CLASS-12-BIOLOGY-BOTANY-45019-A-2012

JK-BOSE-CLASS-12-BIOLOGY-BOTANY-45019-C-2012

JK-BOSE-CLASS-12-BIOLOGY-ZOOLOGY-45020-B-2012

JK-BOSE-CLASS-12-CHEMISTRY-45018-A-2012

JK-BOSE-CLASS-12-CHEMISTRY-45018-B-2012

JK-BOSE-CLASS-12-CHEMISTRY-45018-C-2012

JK-BOSE-CLASS-12-MATHEMATICS-56022-2012

JK-BOSE-CLASS-12-PHYSICS-45017-A-2012

JK-BOSE-CLASS-12-PHYSICS-45017-B-2012

JK-BOSE-CLASS-12-PHYSICS-45017-C-2012

JK-BOSE-CLASS-12-BIOLOGY-BOTANY-9319-A-2011

JK-BOSE-CLASS-12-BIOLOGY-BOTANY-9319-B-2011

JK-BOSE-CLASS-12-BIOLOGY-BOTANY-9319-C-2011

JK-BOSE-CLASS-12-BIOLOGY-ZOOLOGY-9320-C-2011

JK-BOSE-CLASS-12-CHEMISTRY-9318-A-2011

JK-BOSE-CLASS-12-CHEMISTRY-9318-B-2011

JK-BOSE-CLASS-12-CHEMISTRY-9318-C-2011

JK-BOSE-CLASS-12-PHYSICS-9317-A-2011

JK-BOSE-CLASS-12-PHYSICS-9317-B-2011

JK-BOSE-CLASS-12-PHYSICS-9317-C-2011

JK-BOSE-CLASS-12-BIOLOGY-BOTANY-34019-2010

JK-BOSE-CLASS-12-EDUCATION-8318-2009

JK-BOSE-CLASS-12-PHYSICS-3036-2008
 

 

 
CLASS-12 Model-Papers

 

 
CLASS-12 Pre-Board

 

 
CLASS-12 Half-Yearly

 

 
CLASS-12 Unit-Test

 

 
CLASS-12 Mock-Test

 

Follow us